ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣ

Μουσικά Παιχνίδια!

Τα παιδιά μαθαίνουν μουσική Online μέσα από ενδιαφέρουσες εφαρμογές και ευχάριστα παιχνίδια. Με αυτό τον τρόπο, γνωρίζουν το ευρωπαϊκό τονικό μουσικό σύστημα (νότες, ρυθμό, κλίμακες, όργανα κτλ.) δίνοντας έμφαση στις πολιτισμικές παραδόσεις  και τις μουσικές πρακτικές των ανθρώπων.

 

Πιάνο – Ear Training

Μέσα από κατάλληλες ασκήσεις τα παιδιά αναπτύσσουν την Εσωτερική Ακοή (Inner hearing) και ήδη από τα πρώτα μαθήματα μπορούν να ανακαλούν στη μνήμη τους μουσικές εμπειρίες.

Με τρόπο συστηματικό και προοδευτικό, τα παιδιά εξασκούν την ακουστική τους ικανότητα και είναι σε θέση να αναγνωρίζουν μουσικά διαστήματα, συγχορδίες, ρυθμό, μελωδίες.

Σύντομα τα παιδιά αποκτούν τη ικανότητα να αναγνωρίζουν κάποια μουσική ιδέα, ακόμα και  χωρίς το μουσικό όργανο!

Τα μαθήματα Πιάνου γίνονται μόνο δια ζώσης. Καλύπτονται οι περισσότερες περιοχές της Αττικής.

Προετοιμασία για την εισαγωγή σε μουσικά σχολεία

Απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού που θέλουν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις εισαγωγής στα μουσικά σχολεία της χώρας. Τα θέματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι η φωνητική, ρυθμική και ακουστική αντίληψη-ικανότητα. Προαιρετικά, οι υποψήφιοι μπορούν να εξεταστούν και σε μουσικό όργανο (επίπεδο Κατωτέρας Σχολής). 

Η προετοιμασία απαιτείται να είναι τουλάχιστον ενός χρόνου, ώστε να υπάρχει σίγουρη επιτυχία. Υπάρχει κατάλληλο υλικό που καλύπτει πλήρως τις παραπάνω απαιτήσεις.

Επιπλέον, γίνονται μαθήματα ανώτερων θεωρητικών μουσικής, δηλαδή Αρμονία, Αντίστιξη, Φυγή